Vuorovaikutteisuus on vapaamuurariuden ydin. Yhdessäkokemiseen kannustava vapaamuurarius on erinomainen ympäristö hioa omaa henkilökohtaista maailmankatsomustaan ja ottaa vastaan erilaisten ihmisten näkökulmia. Se antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen uusiutumiseen ja muutokseen.

Kuukausittain tapahtuvat kokoontumiset pienryhmissä, joita kutsutaan loosheiksi, luovat mahdollisuuden kullekin ryhmän jäsenelle viedä omaa henkilökohtaista elämäntavoitettaan eteenpäin yhdessä muiden tarmokkaiden itsensä kehittäjien kanssa. Monet Suomen Liiton looshien jäsenistä ovat olleet mukana 20-40 vuotta.

ATHENA-LOOSHI JYVÄSKYLÄSSÄ

Keski-Suomessa on mahdollisuus toimia vapaamuurarijärjestössä miehille ja naisille. Looshi N:o 1911 Athena perustettiin Jyväskylään vuonna 2010. Tätä ennen Jyväskylässä toimi LE DROIT HUMAIN opintopiiri N:o 804 Ilmarinen 1920-luvulla.

Työskentely looshissa edellyttää osallistujiltaan työskentelyä ”ihmisyyden kunniaksi” ja jumaluustajua ilman että sitoudutaan minkään tietyn uskonnon kuvastoon ja sanastoon.

Jyväskylä on ollut sivistystä, koulutusta ja tasa-arvoa tukeva kaupunki niin, että sitä on kutsuttu ”Suomen Ateenaksi”. Athena-looshin nimi tulee tästä kaupungin lempinimestä sekä kreikkalaisen mytologian viisauden ja tiedon jumalatar Pallas Athenesta.”

LN logo jpg

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto ry

Järjestön kansainväliset sivut (Ranska, Pariisi)  LE DROIT HUMAIN International

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN Suomen Liiton yhden looshin jäsenenä sinun on mahdollista vierailla Suomen Liiton looshien lisäksi järjestömme loosheissa ympäri maailmaa.

Sivu päivitetty   11-05-2018

Advertisements