• 1 kokousilta kuukaudessa. Juhlava rituaalinen kokous on jokaisen kuukauden ensimmäinen lauantai kesäkuukausia lukuunottamatta.
  • Samana päivänä hallinnollisia töitä kuten seuraavan kokouksen suunnittelu, rituaalin harjoituksia sekä yhteisiä juoksevien asioiden toimittamista – tätä aktiivisuutta kukin säätelee oman elämäntilanteensa mukaan
  • Looshilla on myös oma kesäseminaari. Suomen Liito ry järjestää kaikien looshien yhteisen seminaarin yleensä kesäkuussa.
  • Yhteisten kokoontumisten lisäksi vapaamuurarit pyrkivät kehittämään itseään päivittäin kohti omaa elämäntavoitettaan. Lisäksi vapaaehtoinen avustustoiminta on osa vapaamuurarin elämää jokaisen taloudellisten edellytysten mukaan.

Vapaamuurariuden käytäntö on rakenteeltaan neliosainen. Säännölliseen jäsenyyteen kuuluvat kuukausittainen juhlava rituaalikokous, arkiset hallinnolliset työt ja rituaalin harjoitukset sekä erilliset kesäseminaariosiot. Jäsenet valmistelevat kuukausikokouksiin etiikkaa, moraalia ja ihmiselämää pohtivia esityksiä esittäjän oman kokemusmaailman näkökulmasta.

Tulokkaille järjestetään toimintaan ohjaavia (ei opettavia) tapaamisia. Ohjausperiodin jälkeen he esittelevät ajatuksiaan elämästä ja maailmasta, tavoitteitaan ja oivalluksiaan. Esityksestä tehdään lisäkysymyksiä aiheen syvempään avaamiseen. Vapaamuurarius on siis ihmisyyden vertaisoppimista.

 

Advertisements